El, Energi

Rätt elmätare kan sänka förbrukningen

Elmätaren Volcraft Plus Energy Logger 3500, pris 535 kr.

Elmätaren Volcraft Plus Energy Logger 3500, pris 535 kr.

En bärbar elmätare kan avslöja eltjuvarna i ditt hem och även mäta apparaternas standby-förbrukning. Men kvaliteten varierar mellan olika mätare – och de billigaste har i regel sämst precision.

De flesta elfackbutiker säljer numera små elmätare, ibland kallade energimätare, som kan användas för att kontrollera förbrukningen hos hemmets elutrustning. Elmätarna är lätthanterliga och har snabbt blivit så populära att många kommuner erbjuder utlåningsexemplar via sina energirådgivningskontor.

Du ansluter elmätaren till ett vägguttag och därefter är det bara att plugga in den apparat du vill mäta elanvändningen hos, till exempel kylskåpet, frysen, TV:n eller en lampa. I vissa fall kan du även se hur mycket apparaten drar i standbyläge och vad du kan tjäna i kronor genom att stänga av apparaten.

Energimyndighetens Testlab har nyligen genomfört ett test av 11 olika elmätare som finns i handeln. Det handlar om såväl billiga modeller kring 100 kronor och dyrare varianter upp mot drygt 500 kronor.

Elmätare
Den dyraste testade elmätaren NZR SEM 16 USB, pris 1595 kr.

I testet kontrollerades dels noggrannheten hos mätarna och dels den så kallade aktiva effekten, som är relevant för den elförbrukning man betalar för. När det gällde precisionen visade testet en påtaglig skillnad mellan olika mätare.

– Flera av elmätarna klarade inte av att visa låga effekter från 0-6 Watt, vilket är viktigt om man vill kontrollera apparaternas standby-förbrukning, säger Pernilla Ohlsson, handläggare på Energimyndigheten.

– Vid högre effekter är mätarna mer jämna inbördes, även om de generellt visade något för låga värden. Fast det fanns också mätare som mätte helt rätt.
Generellt mäter de dyrare elmätarna i testet mer korrekt än de billigare, konstaterar Pernilla Ohlsson.

Elmätare
Den billigaste testade elmätaren Anslut (EMG-1) kostar 169 kr.

De enklaste elmätarna duger bra för att mäta elanvändningen hos alla våra apparater i hemmen. Men för att kunna klara av att mäta låga effekter och för att få så korrekta mätningar som möjligt bör man undvika de allra billigaste elmätarna på marknaden.

I testet kunde samtliga mätare skilja på så kallad aktiv och skenbar effekt. Om en elmätare endast mäter den skenbara effekten kan man felaktigt tro att apparaten drar mer el än vad den egentligen gör. Denna faktor är till exempel intressant för lågenergilampor som visar en hög skenbar effekt jämfört med den aktiva effekten.

Vill man kontrollera hushållets elförbrukning på annat sätt återstår elräkningarna. Sedan nätbolagen bytt ut de mekaniska elmätarna mot fjärravlästa elmätare får vi fakturor som baseras på hushållets faktiska elförbrukning.

Flera nätbolag börjar nu också erbjuda olika typer av webbtjänster där man som elkund kan följa sin förbrukning, månad för månad eller dag för dag. Enstaka nätbolag tillhandahåller även timavläsning. Om ditt nätbolag missat att informera dig om en sådan tjänst bör du passa på att kontakta dem. Ju bättre koll du har desto lättare kan du påverka beloppet på elräkningen.

Se Energimyndighetens test av enkla och smarta elmätare.

Läs mer