Ny standard ska förhindra radiostörningar

Att bygga smart hem via elledningarna har tidigare varit förenat med osäkerhet, men nu kommer en standard.

Standarden SS-EN 50561-1 har tagits fram för att smarta hem där kommunikationen sker över elledningarna i byggnaden, så kallad power line communication, ska få mätmetoder och gränser för radiostörningar. Den nya standarden borgar för högre kvalitet på produkterna och tydligare regler för tillverkarna, och ger nu tekniken en möjlighet att slå igenom på bred front.

- Vi har inte haft en fungerande marknadskontroll inom EU på PLC-utrustning på grund av att en harmoniserad standard har saknats. Tillverkarna - och de framtida tillverkarna - av PLC-utrustning har inte haft någon legal säkerhet om vilka krav som gäller. Att standarden nu är framme betyder att chipset-tillverkarna vet vad som nu gäller och marknadskontrollmyndigheterna kommer att ha en ”state of the art” harmoniserad standard för att utvärdera produkter, säger Ronald Storrs på Post- och telestyrelsen, PTS.

Några exempel på det som standarden innehåller är automatisk effektbegränsning av signalerna till de lägsta nivåerna som behövs för att behålla länken, väl definierade filter och dynamisk och aktiv filtrering som bestäms genom tillämpning av kognitiv radioteknik.