Belysning

Nästan hälften av julprodukterna har brister

Julprodukterna har blivit bättre.

Julprodukterna har blivit bättre. Foto: Elsäkerhetsverket

Elsäkerhetsverket testar julprodukter och resultatet är nedslående, men bättre än förra året.

Elsäkerhetsverket har testat 24 olika julprodukter och 45 procent av dem uppvisar brister. Det handlar om allt från julslingor till uppblåsbara tomtar.

Siffran må vara hög, men resultatet är betydligt bättre i år än förra året då hela 76 procent uppvisade brister. I många fall handlar det också om mindre allvarliga brister, exempelvis dokumentationsbrister så som felmärkning eller att bruksanvisningen saknar information.

- Vi har tittat på volymprodukter exempelvis ljusslingor och ljusstakar. Bristerna som vi ser handlar främst om dokumentationsbrister men även om vissa konstruktionsbrister, säger Thomas Nilson på Elsäkerhetsverkets produktavdelning.

När det kommer till konstruktionsbrister är det vanligen fel i transformatorn.

Förhoppningen i år är att myndigheten inte ska behöva ge ut några försäljningsförbud alls. Målet på lång sikt är att eliminera problematiken helt.

- Förhoppningsvis ger information om våra årliga tester av julbelysning ett visst resultat. Förhoppningen är att tillverkare anstränger sig för att följa de regler som gäller och har en EU-försäkran. Dessutom ser vi en ökning av batteridrivna julprodukter på marknaden som inte har samma risk för elchock, säger Thomas Nilson.