Många hushåll oförberedda för brand

Hushållen saknar komplett utrustning och har sällan någon utrymningsplan.

Nu kommer årstiden då vi börjar tända ljus och brasor igen, men en undersökning visar att många av oss lever farligt - hushållen är kort och gott oförberedda för brand.

En viktig del i brandförberedelserna är utrymningsplanen, men en sådan saknar i dagsläget 70 procent av hushållen.

- En utrymningsplan för hur familjen ska agera vid eventuell brand kan rädda liv. Viktigast är att ta sig ut så snabbt som möjligt och att ha en bestämd uppsamlingsplats. Om man bedömer att det finns tid för att rädda, larma och släcka så ska man göra det. Men det får inte under några omständigheter äventyra utrymningen säger Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert hos Trygg-Hansa.

Utöver detta rekommenderar Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap att följande bör finnas i hemmet: brandvarnare, brandfilt och brandsläckare. Men i ungefär lika många hem som det saknas utrymningsplan saknas också fullständig utrustning för brandskydd.

Se därför över ditt brandskydd inför vintern - testa dina brandvarnare och håll i en enkel brandövning hemma. Är batterierna i brandvarnarna över ett år gamla bör de dessutom bytas ut.

Så här brandövar du hemma:

  • Gör en utrymningsplan och engagera hela familjen i planeringen.
  • Vid en brand är det mycket viktigt att ni har bestämt en tydlig uppsamlingsplats utanför bostaden.
  • Prata om att röken är farlig och att man därför aldrig ska gå in ett rökfyllt hus/rum.
  • Visa hur brandsläckaren fungerar och hur man använder brandfilten för att skydda sig och släcka mindre eldar. Kom ihåg ramsan: ”Rädda, Larma, Släck”.
  • Lär barnen att ropa på hjälp, att krypa under röken och att ta sig ut så snabbt som möjligt.
  • Börja alltid brandövningen med att trycka på brandvarnarens testknapp. Barnen lär sig då att koppla ihop ljudet med att bostaden ska utrymmas.