Teknik

Många elartiklar felmärks fortfarande

Elartiklar i byggvaruhus.

Elartiklar i byggvaruhus. Foto: Noll Koll-rapporten

Byggvaruhusen ignorerar rapporterna, endast ett varuhus har skärpt sin information kring elartiklar.

Trots att det gått två år är det bara ett av totalt elva byggvaruhus och sju e-handlare som verkligen tagit till sig av Elektriska Installatörsorganisationens, EIO, Noll Koll-rapport. Den visar att det fortfarande finns stora brister vid försäljningen av elartiklar. Bland bristerna som räknas upp nämns felaktiga råd från de anställda och avsaknad av märkning när det krävs behörig elektriker för installationen.

Första rapporten kom 2013. Den fick Elsäkerhetsverket att gå ut och uppmana byggvaruhusen att ta sitt ansvar. Nu är det andra uppföljningen som görs och Jula uppges vara det enda byggvaruhuset som vidtagit åtgärder mot en del av problemen.

– Redan förra året såg vi spår av förbättring hos Julas byggvaruhus. Det är bra att de fortsatt ta steg i rätt riktning. Vi tror att kunder som får tydlig vägledning och rätt råd är nöjda kunder. Och nöjda kunder kommer tillbaka, säger Joakim Grafström, elsäkerhetsexpert hos EIO.

Det är både fysiska byggvaruhus och e-handlare som granskats i stickprovet. Totalt handlar det om 18 butiker allt som allt.

E-handelsbutikerna uppges vara undermåliga när det kommer till information, men deras kundtjänster visar däremot prov på bättre kunskap än den hos de fysiska byggvaruhusens anställda. Dock är det från låga nivåer.

- Även denna gång ser vi att det är svårt som konsument att få rätt vägledning vid köp av elprodukter som kräver behörighet vid installation. Det saknas rutiner i så väl butikerna som på e-handelssajterna för vad man ska informera sina kunder om, skriver EIO i sin rapport.

Resultat år 2015:

  • Vare sig i butikerna eller på e-handelssajterna fanns det i ett enda fall tydligt skyltad information om behörighetssystemet. Uppmaningar om att anlita en elektriker om man som konsument är osäker på elarbete fanns bara i undantagsfall.

  • På de undersökta produkterna och produktsidorna fanns endast i ett par fall information om att inkoppling kräver behörighet på förpackningen. I något högre utsträckning förekom information om behörighetsreglerna vid försäljningsstället, exempelvis på hyllkanten och på e-handelssajterna.

  • I samtalen med butikspersonal var resultatet nedslående. Endast en butik, Jula i Uppsala, berättade vilka regler som gäller vid installation av golvvärme 230 V som svar på en direkt fråga. Julabutiken i Uppsala var även den enda butiken som uppmanade konsumenten att anlita en elinstallatör vid behörighetskrävande arbete.

  • Resultatet var något bättre via e-handelns kundtjänst jämfört med ute i butik. Där både Bauhaus och Jula berättade på eget initiativ om behörighetsreglerna för installation av golvvärme samt uppmanade konsumenten att anlita en elinstallatör.