Obehöriga elinstallationer i 3 av 10 hem

En av frågorna i undersökningen visar följande resultat.

En av frågorna i undersökningen visar följande resultat. Grafik: Elsäkerhetsverket.

Många husägare gör elinstallationsarbeten som egentligen kräver en behörig elektriker.

Det utförs obehöriga elinstallationsarbeten i tre av tio hushåll enligt en ny undersökning som Elsäkerhetsverket genomfört. I undersökningen har bostadsägare fått uppge om de utfört obehöriga elinstallationsarbeten och vad som skulle kunna få dem att komma på andra tankar. Majoriteten svarar att om de fått information vid köptillfället skulle de ha avstått eller tvekat från att genomföra installationen.

- Det är oerhört positivt att se att bostadsägare vill ha information om vad de ska tänka på i samband med köp av installationsmateriel och att mer information skulle påverka konsumenten på ett sådant sätt som kan leda till minskat obehörigt elinstallationsarbete. Nu ska vi arbeta vidare med vad som är bästa vägen framåt tillsammans med återförsäljare och andra berörda, säger Kim Reenaas, chef för Avdelningen för Produkter vid Elsäkerhetsverket.

Sedan tidigare är det känt att många butiker slarvar med informationen mot konsumenter som köper elartiklar. Det framgår inte vilka produkter som kräver en behörig installatör och vilka som konsumenten får installera själv.

Elsäkerhetsverket undersökning visar också att de vanligaste obehöriga elinstallationsarbetena som utförs av någon i det egna hushållet är fast anslutning av lampor och installation av nya strömbrytare och uttag. Men även kabeldragning och installation av dosor med mera förekommer.

I en klar majoritet av fallen är personen som utför arbetet en manlig husägare i medelåldern.

Dock bör påpekas att de allra flesta elarbeten som utförs av privatpersoner är sådana som inte kräver en behörig elektriker.