Fulel i var femte hem

Fulel i var femte hem

Många hemmafixar med elen enligt senaste upplagan av Elsäkerhetsbarometern som ges ut av Elektriska Installatörsorganisationen (EIO).

Antalet dödsfall relaterade till elolyckor är fortsatt lågt och personskadorna minskar enligt Elsäkerhetsbarometern som nu släpps av EIO för andra året i rad. Däremot ser statistiken inte lika positiv ut när det kommer till hemmafixande av behörighetskrävande elarbeten samt elrelaterade husbränder.

Antalet elrelaterade husbränder har ökat med 65 procent på 10 år, och i vart femte hem finns så kallad fulel - felaktiga installationer som kan vara farliga.

– Även om bara en minoritet av dessa felaktiga installationer leder till en olycka så finns alltid risken, säger Johan Martinsson, chef för bransch- och affärsjuridik på Installatörsföretagen.

Till fulel räknas exempelvis ojordade uttag i badrum, kök och utomhus, feldimensionerade kablar och felaktiga installationer av spotlights.

Rapporten slår även ner på hemmafixande av el där ungefär hälften av de tillfrågade svarar att de utfört behörighetskrävande åtgärder i hemmet: "Många av de svarande uppger att de utfört behörighetskrävande arbete på egen hand, som att installera golvvärme eller utomhusbelysning. Det är arbete som alltid ska utföras av en elinstallatör eller av en yrkesman under överinseende av en elinstallatör."

Totalt innehåller rapporten tio olika bedömningsområden som kan få maximalt 10 elsäkerhetspoäng, där 1 är sämst och 10 är bäst. Resultatet av undersökningen för hur elsäkert Sverige är 2016 är ett totalbetyg på 56/100 poäng, en marginell förbättring från fjolårets 55 poäng.

Läs mer

Elsäkerhetsbarometern 2016 - så elsäkert är Sverige