Byggahus.se

Dags för årets elsäkerhetsrapport

 1. S
  Medlem · Nivå 12
  Det är dags för Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elsäkerheten!

  Även om rapporten nog är den bästa hittils så måste jag få klaga lite. Kapitlet där de låter Elinstallatörer ondgöra sig över hemmafixare är nämligen både patetisk, beklämmande och irrelevant:

  Att prata om "konsekvenser" här är begreppsmässigt helt tokigt. Det man menar är "risk". Det är något helt annat. Den i sammanhanget relevanta risken är att installationen blir utfört på ett felaktigt och farligt sätt. Den risken finns alltid oavsett behörighet eller inte, men kan ju hoppas att den är lägre om man anlitar ett auktoriserat elinstallationsföretag.

  Återigen är det risken för att det obehöriga installationsarbetet resulterar i en felaktig installation som är det relevanta. Blir det rätt så blir det rätt och då spelar det ingen roll för försäkringen vem som utfört arbetet. Blir det fel så blir det fel oavsett om den som utförde det hade auktorisation eller inte. Skillnaden är att konsumenten då kan anses ha uppfyllt det i försäkringsvillkoret angivna aktsamhetsvillkoret genom att anlita ett auktoriserat företag, samt att ersättningen för åtgärdandet av skadan kan ställas av konsumentens försäkringsbolag till den auktoriserade firman. Sedan kan förhoppningsvis den firman i sin tur falla tillbaks på sin ansvarsförsäkring i många fall.

  Här kan man tolka "komma åt problemet" på två olika sätt. Det jag utgår från att elinstallatören avsåg var att en obligatorisk elbesiktning skulle hitta olagligt utförda installationer, för alla vet att felaktiga installationer alltid är hemmafixare som gjort, så skulle det här få en avskräckande effekt eftersom risken att "åka fast" blir större. Om det är så tycker jag det är trams. Om "komma åt problemet" däremot handlar om elsäkerhet enbart och syftet är att hitta bristerna i anläggningen, utan fokus på vem som utfört arbetet så är det helt plötsligt ett mycket mer rimligt förlsag.

  Detta är tack och lov inte möjligt på grund av vårt EU medlemskap och reglerna om fri rörlighet av varor och tjänster.

  Den här kan tolkas på två sätt. Det ena är att elinstallatörna inser att de konkurrerar med sin kunskap och inte med sin försäljning av elmaterial. I det fallet så bör detta återspeglas i ett högre timpris och konkurrenskraftiga materialpriser. Den andra möjligheten är att elinstallatören tror att problemet inte är deras höga materialpåslag utan byggvaruhusen låga priser. I vilket fall så ligger problemet hos elfirmorna själva och inte hos konsumenten.
   
  Redigerat 14 dec 2019 19:23
 2. Boilerplate4U
  Medlem Nivå 7
  Otroligt märkligt att man skriver följande när man vet att det saknas säkerställd statistik (se nedan)

  "Cirka 60 procent av Sveriges bostäder är över femtio år gamla. I villor och radhus brinner de fasta elinstallationerna dubbelt så ofta som i flerbostadshus. Tidigare undersökning av Elsäkerhetsverket visar att det i 3 av 10 hushåll förekommer olagligt elinstallationsarbete. Det stärker analysen att underhåll i elanläggningar inte alltid utförs med rätt kunskap"

  ________________________________________________________________________
  Från Elsäkerhetsverket:
  "Du hade också en fråga om Elsäkerhetsverket hade uppgifter på hur många av elolyckorna som var orsakade av installationer utförda av ”hemmafixare”. Vi har inte några sådana uppgifter men i den rapport Elsäkerhet i bostäder finns det i avsnitt lite siffror som vi inhämtat i enkäter till branschen (avsnitt 6.4 Enkät till bransch) som handlar just om felaktigt utförda elinstallationer"

  Mitt svar:
  "Att det saknas fastställd statistik för elolyckor orsakade av ”hemmafixare” känns synnerligen märkligt med tanke på senaste tidens mediakommunikation som ger en helt annan bild. Det är ju nästan bedräglig att gå ut med information enligt nedan då det saknas korrekta underlag:
  ________________________________________________________________________
   
  Redigerat 14 dec 2019 19:49
 3. S
  Medlem · Nivå 12
  Det är sista meningen som är intressant. Det vill säga "Det stärker analysen att underhåll i elanläggningar inte alltid utförs med rätt kunskap". Lite magstarkt men helt i linje med hur ESV har en tendens att tänka. Krasst sett är det är ingen "analys" utan en felaktigt slutledning och ett grundlöst antagande. Det finns ingen självklarhet i att det olagliga elinstallationsarbetet varken utförts utan rätt kunskap eller med felaktiga installationer som följd.

  Antag att en enkätundersökning visar att 9 av 10 tillfrågade personer går mot röd gubbe. Med den logik ESV använder så skulle det i så fall innebära att 9 av 10 personer som korsar ett övergångsställe blev överkörda. Det är inte heller sant. Det är samma sak här: Det finns alltid en risk att blå överkört när man korsar ett övergångsställe. Risken är betydligt lägre när det är grön gubbe än när det är röd gubbe, men det är inte självklart att man blir överkörd trots att risken är högre.
   
  Redigerat 14 dec 2019 19:54
 4. Boilerplate4U
  Medlem Nivå 7
  Med tanke på hur Elsäkerhetsverkets agerar med Installationsbranschen som primär informationskälla behövs det uppenbarligen en motvikt exempelvis i form av en lobbyorganisation som står på konsumentens sida och kan agera blåslampa på uppdragsgivaren (regeringen).