Energi

Försäljningen av värmepumpar går trögt

Det är inte bara antalet nybyggen som minskar, även värmepumpsförsäljningen går trögt, troligen delvis som en följd av det förstnämnda. I år har försäljningen under tredje kvartalet minskat med 30 procent jämfört med samma period förra året.

- Den svaga försäljningsutvecklingen är en konsekvens av den rådande konjunkturen med en helt avstannad nybyggnation av småhus, minskad mobilitet på bostadsmarknaden och förändrade lånevillkor. Utöver detta ser vi tecken på en viss mättnad på marknaden. Vi märker dock av ett ökat intresse för utbyte av uttjänta värmepumpar, säger Martin Forsén som är vd för Svenska Värmepumpföreningen.

Försäljningen av frånluftsvärmepumpar har minskat med 36 procent under samma period som ovan.