Bostadsbyggandet ser ut att landa på plus för 2020

Prognoscentret granskar bostadsbyggandet och utbudet av bostäder till försäljning.

Bostadsbyggandet ökade stadigt under 2020. Fram till oktober låg man på +13 procent. Under oktober månad minskade byggandet något, men analytiker tror ändå att vi kommer att hamna på plus.

- Även om färre bostäder påbörjades i oktober, både jämfört med samma månad föregående år och föregående månad i år, så räcker det inte för att trycka ned utvecklingen för helåret. Med statistik tillgänglig för 10 av årets 12 månader är det fortsatt högst troligt att bostadsbyggandet kommer in högre i 2020 jämfört med 2019, skriver Prognoscentret i ett pressmeddelande.

Där slår man även fast att beviljade bygglov ökade med 42 procent i oktober och man har även sett en ökning under 2020:s sista månader.

Prognoscentret har även granskat utbudet av befintliga bostäder till salu. Slutsatsen är att utbudet av bostadsrätter ökat, medan småhus minskat.

- Småhusutbudet har utvecklats mer stabilt över tid men trenden ser ut att vara sjunkande på lång sikt. Pandemin har haft en motsatt effekt på utbudet av småhus, som under perioden maj-december minskat med mellan 18 och 24 procent per månad jämfört med samma månad i fjol. I december var utbudet 29 procent lägre jämfört med föregående månad och 22 procent lägre jämfört med samma månad i fjol.