El

Bygghandeln dåliga på att informera kunder om kraven

Varuhusen informerar inte om att vissa varor kräver behörig elektriker.

En stor undersökning, genomförd av Elektriska Installatörsorganisationen EIO, visar att svenska butiker är dåliga på att skylta och informera om elartiklar som kräver behörig elektriker vid installation. I undersökningen "Noll koll – Stora brister vid butiksförsäljning av elartiklar" har 60 butiker besökts, samtliga saknade skyltning om kraven. Samtidigt var det bara i 33 procent av butikerna som personalen kände till reglerna och informerade kunden.

- I flera fall gav personalen dessutom det direkt missvisande rådet att göra installationen på egen hand, säger Johan Martinsson, som själv genomförde flera av butiksbesöken.

Johan Martinsson är bransch- och affärsutvecklingschef på EIO. Han berättar att deras medlemsföretag dagligen berättar om farliga elinstallationer gjorda av hemmafixare. Han anser att det behövs ett modernt regelverk som både elektriker, butiksledet och vanliga konsumenter kan förstå. Idag måste inte försäljaren informera om lagstiftningen, men det vill EIO ändra på. De vill också utbilda personalen på varuhusen i hur behörighetssystemet fungerar.

− Felaktiga elinstallationer orsakar också varje år både bränder och personskador, säger Johan Martinsson.

Bland besökarna på Byggahus.se är det vanligt att man genomför elarbeten själv. I vår egen undersökning svarar 34 procent att de gör elarbeten hemma utan behörighet, detta kan jämföras med riksgenomsnittet där samma siffra visar på 16 procent.