Ekonomi, Juridik

Varnar för brister i hemförsäkringar

95 % av alla hushåll har hemförsäkring.

95 % av alla hushåll har hemförsäkring. Foto: My Wahlberg

Konsumentverket går ut och varnar för att hemförsäkringarna inte längre är lika hos de olika försäkringsbolagen.

Ungefär 95 % av alla hushåll i Sverige har en hemförsäkring. Många gånger är det den enda försäkring hushållet har och därför är den väldigt viktig.

Tidigare var det i stort sett samma innehåll i hemförsäkringarna hos de olika försäkringsbolagen och det var lätt att välja bolag efter pris. Nu har flera bolag ändrat om i erbjudandena.

– Det är något att vara extra vaksam på. En hemförsäkring brukar till exempel innehålla en reseförsäkring också, men nu ser vi företag som istället lägger det som en tillvalsförsäkring. I många hemförsäkringar ingår allrisk, men inte i alla. Vad rättsskyddet omfattar kan också skilja sig mycket åt, säger Camilla Tellås, jurist på Konsumentverket.

Det man gjort är en större granskning av hemförsäkringarnas olika delar hos 10 försäkringsbolag. Avtalsvillkor och förköpsinformation för delarna överfallsskydd, ansvarsförsäkring, rättsskydd, egendomsförsäkring och allriskförsäkring är det som ingått i granskningen. Dessutom har juristerna tittat på ett moment som kallas krisskydd. Det är en försäkring som kan ge ersättning ifall du behöver uppsöka psykolog eller få någon annan form av krishantering.

Konsumentverket anser att samtliga 10 granskade försäkringsbolag borde förbättra informationen eller avtalsvillkoren, ofta både och.

– I vår granskning har vi sett att det blivit svårare att överblicka vad som ingår. En del bolag marknadsför nu olika varianter som kan heta exempelvis ”liten”, ”mellan”, ”plus” och ”extra”. Det betyder att konsumenterna riskerar att få ett felaktigt försäkringsskydd.