Juridik, Ekonomi

Utredning tillsätts för att skärpa tillsynen av mäklarföretagen

Prins Bertils sommarhus i Halland som var till salu för några år sedan.

Prins Bertils sommarhus i Halland som var till salu för några år sedan. Foto: Mäklarfirman.

Framöver ska även mäklarföretagen omfattas av fastighetsmäklarlagen.

Idag tillsätter regeringen en utredning för att ta fram förslag som innebär att även fastighetsmäklarföretagen ska stå under tillsyn av Fastighetsmäklarinspektionen. De ska vidare även omfattas av fastighetsmäklarlagen, något som tidigare enbart gällt enskilda mäklare. Tanken är att en skärpt tillsyn ska leda till att färre konsumenter hamnar i klistret.

– Det är viktigt att människor känner sig trygga när de gör bostadsaffärer, och fastighetsmäklarbranschen har stor betydelse i det sammanhanget. Regeringen tar därför ännu ett steg för att möta utvecklingen på området, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Tidigare i år kom en rapport från Konsumentverket som slog fast att fastighetsmäklarbranschen upplevs som en av de mest problematiska branscherna av konsumenterna. Förhoppningen är att tillsynen från Fastighetsmäklarinspektionen ska bidra till förbättringar.

I uppdraget ingår:

  • Att lämna förslag på ett ändamålsenligt system med registreringsplikt för fastighetsmäklarföretagen
  • Ta ställning till vilka krav som ska ställas på företagen när de bedriver verksamhet (god fastighetsmäklarsed)
  • Lämna förslag på regler om tillsyn och ingripanden
  • Analysera och ta ställning till samspelet mellan reglerna för företagen och fastighetsmäklarna
  • Se över fastighetsmäklarlagen i syfte att förbättra möjligheterna till elektronisk kommunikation.

Utredningens arbete ska redovisas i slutet av juli nästa år.