Juridik

Tvist om ROT-avdrag får sitt slut hos ARN

Saneringsföretaget ska betala tillbaka pengar till husägaren. Huset på bilden har dock inget med artikeln att göra.

Saneringsföretaget ska betala tillbaka pengar till husägaren. Huset på bilden har dock inget med artikeln att göra. Foto: Marlén Eskilsson

Att först uppmana kunden att betala fakturan utan ROT-avdrag och sedan inte kreditera detta är ett avtalsbrott.

En husägare i Göteborg ska få 8 203 kronor tillbaka från OCAB Göteborg AB eftersom företaget felaktigt hållit inne med pengar för en betalning som aldrig skulle ha gjorts. Saneringsföretaget och husägaren hade kommit överens om att tjänsten skulle göras med ROT-avdrag, men på första fakturan var ROT-avdraget inte med. Husägaren bad då om en ny faktura.

- Av utredningen framgår att Ocab Göteborg AB i en blankett efterfrågat uppgifter för att kunna ansöka om ROT-avdrag och att beställarna skickat en ifylld blankett till bolaget. Det är dock ostridigt att bolaget aldrig sökte något ROT-avdrag i enlighet med parternas överenskommelse, skriver Allmänna Reklamationsnämnden som granskat fallet.

Husägaren uppger istället att denna blev ombedd att betala den första fakturan. Detta gjorde de också av okänd anledning, för att sedan begära tillbaka de cirka 8 000 kronor som blivit fel. Men då hänvisade bolaget istället beställarna till att ansöka om ROT-avdrag i samband med deklarationen.

Men detta, menar Allmänna Reklamationsnämnden, är ett avtalsbrott.

- Ocab Göteborg AB har anfört att det låg utanför bolagets kontroll att beställarna valde att betala hela arbetskostnaden i stället för att invänta en korrigerad faktura. Bolaget har dock enligt nämndens bedömning haft möjlighet att kreditera ett belopp motsvarande det tänkta ROT- avdraget för att därefter ansöka om ROT-avdrag hos Skatteverket. Genom att inte göra detta har bolaget begått ett avtalsbrott och är skyldigt att ersätta beställarna för den skada som de lidit.

Totalt ska de därför betala tillbaka 8 203 kronor till husägaren.