Ekonomi

Tungmetaller i avloppsvattnet

Skövde.

Skövde. Grafik: Google Maps.

Skövdebor kan få höjd V/A-avgift på grund av förorenat avloppsvatten från industriområden.

Boende i Skövde kan få höjd V/A-avgift på grund av tungmetaller som misstänks komma från industriområden i Aspelund och Skultorp. Tungmetallerna har överskridit gränsvärdena, och det slam som blir över efter att avloppsvattnet renats kan därför inte användas som gödsel så som det brukar. Istället kommer det att kosta cirka 100 000 kronor att ta hand om det.

– Om de här kostnaderna finns kvar kommer vi att bli tvungna att höja avgifterna på sikt, säger Sven-Eric Stenermark, enhetschef på Skövde VA, till Sveriges Radio.

De säger att verket är byggt för att rena avloppsvatten från hushåll, inte från förorenat avloppsvatten från industriområden.

Totalt handlar det om 350 ton slam. Undersökningar pågår för att ta reda på var slammet kommer ifrån.