De bor på giftig mark

Husen står på förorenad mark i Mariebo.

Husen står på förorenad mark i Mariebo. Foto: Google Maps

Drömhusen blev en mardröm när det visade sig att marken var kraftigt förorenad.

Med giftnivåer långt över gränsvärdena, gifter som tränger in i vattenledningar, mark och luft, trodde sex husägare i Mariebo i Jönköping att de snabbt skulle få hjälp av kommunen. Men sju år efter att länsstyrelsen meddelat husägarna att de byggt sina hus på förorenad mark sitter de fortfarande fast i husen som de varken kan sälja eller flytta ifrån. Ingen vill köpa farliga hus, och familjerna har inte råd att flytta. Man väntar på att marken ska utredas grundligt och därefter saneras. Men det handlar om ytterligare flera års väntan innan så sker.

Marken är klassad enligt riskklass 1, vilket innebär mycket stor risk för människors hälsa och miljö. Ämnena det är tal om är cancerogena och mutagena sådana som kommit från den kemtvätt som fanns där förr.

- I vårt fall är det lättflyktiga ämnen som tränger in i husen. Mäter man under vår betongplatta så har vi ett värde som är 300 gånger mer än gränsvärdet för inomhusluft. Så förorenad är min betongplatta, säger Urban Wikander, en av husägarna, till Aftonbladet.

Mannen som ägde kemtvätten är avliden och kan därmed inte hållas ansvarig, kemtvätten finns heller inte längre kvar.

Familjernas önskan är att kommunen ska lösa in fastigheterna. Men kommunen har tackat nej till detta och säger att de inte har juridiskt ansvar.

- Det är klart att det är problematiskt att det finns föroreningar som ingen är ansvarig för. Hade kemtvätten funnits kvar hade möjligtvis de varit ansvariga. Men vi ska ju vara glada att möjligheten finns att vi kan söka medel hos staten för utredningen och förhoppningsvis också för saneringen, säger miljöinspektör Fredrik Svärd.

Det de försöker ta reda på är hur djupt föroreningarna finns och vad som behöver göras för att få bort dem. Utredningen ska vara klar 2022. Därefter kan man påbörja saneringen som väntas ta mellan 5-10 år, man kommer även att behöva söka pengar för denna vilket gör att det kan bli tal om ännu längre tid innan platsen är återställd.