Ekonomi

Svagt stöd för Finansinspektionens åtgärder

Erik Thedéen, generaldirektör.

Erik Thedéen, generaldirektör. Foto: Finansinspektionen.

Finansinspektionen funderar på flera åtgärder för att bromsa hushållens skuldutveckling, men politikerna är hittills inte imponerade.

Finansinspektionen har flera gånger nämnt en önskan om att införa ett skuldkvotstak och eventuellt även att ha en del av bolånet tvingande bundet. Det är förslag som diskuteras med målsättningen att bromsa och förhoppningsvis vända hushållens ökande skuldsättning. Men politikerna verkar inte helt med på noterna.

SVD Näringsliv har frågat flera politiker från de åtta partierna om deras inställning till dessa förslag och reaktionen har generellt varit negativ. Angående en tvingande bunden del av bolånet var det flera som påpekade, över blockgränserna, att det borde vara upp till konsumenterna och bankerna. Flera politiker svarade även att de var emot konstruktionen när det kommer till skuldkvotstaket. 

– Det har jag stor respekt för. Men det är svårt att gå in i en konkret diskussion innan vi har ett färdigt förslag, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen som svar på kritiken.

I dagsläget planeras dock ingen tvingande bunden del av bolånet. Däremot säger han att de kommer att ta upp frågan med bankerna eftersom incitamenten från konsumenter och banker bör vara att binda delar av lånen.

När det kommer till skuldkvotstaket anser han vidare att de måste få ta fram ett färdigt förslag innan det riktas kritik mot idén.

- Det är svårt att gå in i en konkret diskussion innan vi har ett färdigt förslag, säger han till SVD Näringsliv.