Ekonomi

Stockholmarna minst benägna att amortera

Trots höjda röster om vikten av att amortera på bolånen verkar stockholmarna ta diskussionerna med ro, en ny undersökning visar att de sticker ut när det kommer till amorteringsvilja.

Stockholmarna är sämst på att amortera på bolånen, det skriver SVD Näringsliv som fått ta del av en undersökning som Forex Bank gjort i samarbete med analysföretaget Yougov.

Undersökningen visar att 11 procent av de 1 000 tillfrågade personerna kommer att amortera mer i år, men samma siffra för individer i Stockholm är 9 procent. Stockholm sticker även ut när det kommer till frågan huruvida räntenivån påverkar amorteringsviljan, 11 procent menar att de inte tänker amortera oavsett låneränta, här ligger rikssnittet istället på 8 procent. Tittar vi på norra Sverige ser vi att hela 14 procent uppger att de tänker amortera mer i år.

Forex Banks analys av resultaten är att stockholmarnas lån är så pass höga att de inte finner det nödvändigt att amortera på dem då de ändå aldrig kommer att bli lånefria, en annan anledning som uppges i artikeln är att stockholmarna i större utsträckning tror på stigande bostadspriser. Så är inte fallet i övriga landet.

Både riksbankchefen och Finansinspektionen har den senaste tiden gått ut med information om hur viktigt det är för Sveriges och hushållens ekonomi att vi amorterar på lånen. Riksbankchefen tycker till och med att vi bör diskutera införandet av ett amorteringskrav.