Ekonomi

Små prisförändringar på husmarknaden

Småhusbarometern redovisar små prisförändringar gällande hus på såväl riksnivå som i storstäderna. Bäst gick det dock i Södermanland, sämst på Gotland.

Småhusbarometern går på samma linje som senaste Mäklarstatistik och visar på små prisförändringar på bostadsmarknaden. Enligt deras uppgifter steg huspriserna med en procent på riksnivå under deras senast mätta tremånadersperiod, med andra ord augusti-oktober, men stod stilla sett till årsbasis.

Även Statistiska Centralbyrån pekar ut Gotland som ett av de län där priserna istället sjunkit en hel del under året - Gotland visar fyra procent ned under den senaste tremånadersperioden och sex procent ned på årsbasis. Södermanland sticker ut åt andra hållet och visar fyra procent upp under ovan nämnda tremånadersperiod, men bara en procent upp under året.

I storstäderna gick Malmö och Stockholm upp två respektive en procent jämfört med föregående tremånadersperiod, medan Göteborg stod stilla. Malmö ligger dock fortfarande på minus om vi tittar på en tolvmånadersperiod, staden mäter då en treprocentig nedgång medan Göteborg visar två procent upp och Stockholm plus minus noll.

Totalt steg priserna i 10 län, sjunk i 7 län och var oförändrade i övriga 4 län. Det genomsnittliga huspriset stannade på 2 miljoner kronor.