Juridik

Slarvigt lagt garagetak ska ersättas

ARN bedömer att en hantverkare som inte längre är aktiv ska ersätta en kvinna med 74 346 kronor.

Den hantverkare som lagt om ett garagetak hos en kvinna i Halland ska ersätta kvinnan med 74 346 kronor, menar Allmäna Reklamationsnämnden som granskat ärendet. Kvinnan ska tidigare ha varit i kontakt med hantverkaren som lovat att åtgärda konstruktionen eftersom råsponten börjat röra på sig, men han har sedan inte dykt upp.

Kvinnans son, som också är hantverkare, ska ha upptäckt fel redan under arbetets gång 2011. Bland annat ska det ha funnits brister i ventilationsutrymmet mellan råspont och isolering.

Enligt Hallandsposten är hantverkaren inte längre aktiv. ARN bedömer ändå att mannen bör betala tillbaka takomläggningens värde så att ett annat företag kan komma dit och göra arbetet ordentligt.