Juridik

Skatteverket: "Ekobrottslingarna finns oftast i byggbranschen"

Skatteverkets undersökning visar att det fuskas mest inom byggbranschen.

Den typiska ekobrottslingen är en tidigare ostraffad 39-årig man i byggbranschen - detta enligt Pia Bergman, rikssamordnare för Skatteverkets insats mot grov ekonomisk brottslighet, som har undersökt 200 brottsanmälningar. Slutsatsen är densamma som Skatteverket drog redan 2006 då de genomförde en liknande undersökning.

Utifrån statistiken har de tagit fram en så kallad gärningsmannaprofil som ska vara representativ för den typiska ekobrottslingen. 

– Han är verksam inom bygg, driver verksamhet i aktiebolagsform och har en funktion som styrelseledamot. Hans snittinkomst ligger på 250 000 kronor om året, men vi misstänker att han kan ha tjänat andra pengar också som inte finns redovisade, säger Pia Bergman till Byggindustrin.se.

Hon konstaterar sedan att den typiske ekobrottslingen inte varit ovetande om sina handlingar eller på något sätt hamnat i kläm av misstag, utan att deras undersökningar visar att detta handlar om personer som medvetet brutit mot lagen för att undvika att betala skatt. Vanligen handlar det då om svart arbetskraft, osanna fakturor och oredovisade inkomster.

I undersökningen kan de också se att problemet minskat när det kommer till privatpersoner, mest sannolikt på grund av införandet av ROT-avdraget. Men att det kvarstår inom B2B-branschen, med andra ord i affärer mellan företag. Förklaringen till detta tror Pia Bergman ligger i att det är en konkurrensutsatt och komplicerad bransch med många led av underentreprenörer där det är relativt lätt att dölja brott.

Byggbranschen ligger långt framför nummer två på listan över branscher där det förekommer flest anmälningar - bygg utgör 36 procent jämfört med fakturabolagens 6 procent.