Juridik

Skärpta regler för olaglig handel med hyreskontrakt

Det kan bli olagligt att hyra ut lägenheten i andrahand i vinstsyfte, och svarthandeln med hyreskontrakt ska stävjas.

Det handlas svart med hyresrätter trots att detta är olagligt. Likaså är det vanligt med oskäliga andrahandshyror. Nu vill regeringen komma åt båda problemen, och utredningen som tillsattes för detta är precis klar.

– Den olagliga handeln med hyresrätter utgör ett stort problem. Enskilda drabbas och förtroendet för hyresrätten skadas. Därför är det med stort intresse som jag tar emot den här utredningen och ser fram emot att få gå igenom förslagen i detalj, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Utredaren konstaterar bland annat att många utnyttjar bytesreglerna för att kunna sälja sitt hyreskontrakt svart, och föreslår skärpningar som omöjliggör detta. Exempelvis ska bytesparterna ha stått på sina lägenheter i minst ett år innan de har rätt att byta. Utredaren anser också att det i framtiden borde vara kriminaliserat att köpa ett hyreskontrakt, och att den som ändå gör detta omedelbart bör förlora rätten till lägenheten.  

Vidare skriver utredaren att det är vanligt med oskäliga andrahandshyror där den som står på hyresrätten gör sig en vinst genom att ta ut betydligt högre hyra än vad denna egentligen själv betalar. Utredaren vill att detta förändras på så vis att förstahandshyran framöver utgör ett tak för andrahandshyran. Det ska också kriminaliseras så att de som hyr ut i vinstsyfte kan beläggas med sanktioner.

Om lagändringarna går igenom börjar de gälla 1 januari 2019.