Skärpt amorteringskrav får kritik från flera håll

TMS ser hot mot nyproduktionen från skärpta amorteringskravet.

Prognosen för antalet påbörjade hus i år höjs från 13 000 till 13 500. Branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF) anser det nödvändigt eftersom det just nu är en stabil efterfrågan och en något ökad orderingång hos deras medlemsföretag.

Men trots de ljusa siffrorna för branschen ser organisationen mörka moln på himlen framöver. Främst oroar förslaget om ett skärpt amorteringskrav.

- Finansinspektionens förslag med ytterligare krav på amortering utgör ett uppenbart hot mot nyproduktionen och ger oss anledning att vara oroliga. Både småhusindustrin och andra varnar för det här. Ingen vill se att byggandet dyker trots att efterfrågan finns, säger Gustaf Edgren, bostadsexpert hos TMF.

De menar på att de redan kan se hur tidigare finansiella restriktioner börjat sätta sina spår.

- Vill man undvika att påskynda en nedgång av nyproduktion är det nödvändigt att avvakta med ytterligare restriktioner. Vårt huvudbudskap är att nyproduktionen alltid måste gynnas för att skapa en fungerande bostadsmarknad, säger Gustaf Edgren.

Det skärpta amorteringskravet skulle innebära att hushåll med nya lån som överstiger 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst, utöver tidigare amorteringskrav, även ska amortera ytterligare 1 procent av lånet. Förslaget är just nu ute på remiss men har fått kraftig kritik från flera håll.

– Vi säger uttryckligen nej till förslaget. Det kommer att göra det väldigt svårt för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Utöver att det föreslagna regelverket är väldigt komplicerat och oöverblickbart kommer det att låsa in människor i befintliga bostäder med befintliga lån, vilket minskar rörligheten på såväl bostads- som arbetsmarknaden, säger Bankföreningens vd Hans Lindberg.

Finansinspektionen, som ligger bakom förslaget, är däremot positiva till det. De anser att det kommer att bromsa hushållens växande skuldsättning.