Ekonomi

SCB: "Huspriserna vänder nedåt"

Den negativa trenden ses för andra månaden i rad.

Husprisernas utveckling.

Husprisernas utveckling. SCB

Redan vid förra månadens rapport noterade Statistiska Centralbyrån ett trendbrott för de länge stigande huspriserna. För första gången på flera månader steg inte huspriserna under den senast inrapporterade månaden. I dagens rapport slår myndigheten fast att denna utveckling håller i sig.

- Sedan toppnoteringen i augusti, till och med november, har priserna för småhus sjunkit med nästan 1 procent, skriver Statistiska Centralbyrån.

Jämför vi däremot de två senaste tremånadersperioderna med varandra, således perioden september-november och perioden juni-augusti, har vi fortfarande en prisökning. Huspriserna har mellan dessa perioder ökat med i genomsnitt 1 procent på nationell nivå. Stigningen noteras i 13 av landets 21 län.

Mest ökar de i Gävleborg och Södermanland som bägge går plus fyra procent.

Samtidigt redovisas sjunkande priser i fyra län samt i Malmö, och stillastående priser i lika många län inklusive storstadsområdena Stockholm och Göteborg. Mest sjunker huspriserna på Gotland (-7 procent) och Örebro (-2 procent). På -1 procent hittar vi Jämtland och Västerbotten.