Bygga nytt hus, Ekonomi

SCB: "Huspriserna vänder nedåt"

Husprisernas utveckling.

Husprisernas utveckling. SCB

Den negativa trenden ses för andra månaden i rad.

Redan vid förra månadens rapport noterade Statistiska Centralbyrån ett trendbrott för de länge stigande huspriserna. För första gången på flera månader steg inte huspriserna under den senast inrapporterade månaden. I dagens rapport slår myndigheten fast att denna utveckling håller i sig.

- Sedan toppnoteringen i augusti, till och med november, har priserna för småhus sjunkit med nästan 1 procent, skriver Statistiska Centralbyrån.

Jämför vi däremot de två senaste tremånadersperioderna med varandra, således perioden september-november och perioden juni-augusti, har vi fortfarande en prisökning. Huspriserna har mellan dessa perioder ökat med i genomsnitt 1 procent på nationell nivå. Stigningen noteras i 13 av landets 21 län.

Mest ökar de i Gävleborg och Södermanland som bägge går plus fyra procent.

Samtidigt redovisas sjunkande priser i fyra län samt i Malmö, och stillastående priser i lika många län inklusive storstadsområdena Stockholm och Göteborg. Mest sjunker huspriserna på Gotland (-7 procent) och Örebro (-2 procent). På -1 procent hittar vi Jämtland och Västerbotten.