SBAB inför krishantering för bolånekunder

SBAB inför krishantering för bolånekunder

Foto: Marlén Eskilsson.

Prisfallen som varit gör att bolånekunder riskerar att förlora lånelöften.

I takt med att priserna på bostäder sjunkit en del finns det bolånekunder som kommit i kläm och inte fått sina lånelöften förnyade. Detta rapporterar Svenska Dagbladet som varit i kontakt med SBAB.

Just SBAB uppges vara en av få banker som har någon form av krishantering för dessa kunder.

- Vi gjorde ett stort jobb på banken i fjol. Redan när någon kund ville köpa nyproduktion, inledde vi en dialog om allra lägsta pris som kunden var villig att sälja sin befintliga bostad för så att det skulle finnas utrymme i kalkylen, säger informationschef Karin Hellgren till SVD.

Andra banker vill inte uttala sig om hur dessa kunder kommer att hanteras om lånelöftena bryts.

Hittills är andelen drabbade som fått bryta kontrakt på nyproduktioner få. Men den här kategorin kunder kan komma att öka.

–Förmodligen fördelas kunderna som köpt nyproduktion ungefär på samma sätt mellan bankerna som marknadsandelarna har utvecklats den senaste tiden. Jag tror att läget för varje bank beror på vilken syn banken har haft på problematiken och hur mycket banken har arbetat proaktivt för att minska antalet kunder som eventuellt skulle tvingas ur sina kontrakt. Det finns säkert kunder på de flesta banker som erbjuder bolån, som har hamnat i en svår situation, säger Karin Hellgren.

Tipset hon ger är att sälja sin gamla bostad först. Men för många är det svårt då nyproduktion ofta innebär en längre tid av väntan innan man kan flytta in. Att sälja en bostad flera månader i förväg kan då bli knepigt - speciellt eftersom det är svårt att få tag på hyresrätter.

Ett annat knep som ges är att ta in en tillfällig medlåntagare.