Regeringen vill kriminalisera köp av hyreskontrakt

Regeringen vill kriminalisera köp av hyreskontrakt

Foto: Creative Commons.

Hyreskontrakt som säljs under bordet, och hyror långt över godkäntgränsen, ska tacklas med nya lagar.

Regeringen vill komma tillrätta med svarta hyreskontrakt och de summor som de kriminella tjänar på dessa genom att förstärka lagstiftningen. Framöver kan det därför innebära fängelsestraff för den som köper ett hyreskontrakt, samt längre strafftider för den som säljer det.

– Handeln med hyreskontrakt undergräver de grundläggande spelreglerna på hyresbostadsmarknaden och drabbar de som står utan bostad. Därför presenterar vi nu kraftfulla åtgärder mot svarthandeln, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon.

Enligt regeringen har de sett att det finns kopplingar till organiserad brottslighet.  

Man vill också komma tillrätta med överhyror. Ett av förslagen innebär att den som hyr ut till för hög hyra riskerar att bli av med sitt hyreskontrakt. 

Följande förslag presenteras:

  • bytesrätten inskränks för att försvåra att hyreskontrakt överlåts mot otillåten ersättning, till exempel ska hyresgästerna ha bott i sina lägenheter i minst ett år före bytet,
  • en hyresgäst som köpt sitt hyreskontrakt ska kunna bli av med lägenheten med omedelbar verkan,
  • straffen för försäljning och förmedling av hyreskontrakt mot otillåten ersättning skärps, för brott av normalgraden från böter eller fängelse i högst sex månader till fängelse i högst två år och för grova fall från fängelse i högst två år till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år,
  • det ska vara brottsligt att köpa ett hyreskontrakt – brott av normalgraden ska kunna ge böter eller fängelse upp till två år och grova fall ska kunna ge mellan sex månaders och fyra års fängelse, medan ringa fall inte ska bestraffas,
  • en förstahandshyresgäst som hyr ut sin lägenhet i andra hand och tar ut en hyra som är högre än hyresgästens egen hyra med eventuellt tillägg för möbler och andra nyttigheter ska kunna förlora sitt kontrakt och
  • det ska vara brottsligt att hyra ut en lägenhet i andra hand utan tillstånd till en hyra som inte är skälig.

Reglerna väntas träda i kraft 1 maj nästa år.