Regeringen säger ja till skärpt amorteringskrav

Finansmarknadsminister Per Bolund.

Finansmarknadsminister Per Bolund. Foto: Byggahus.se.

Framöver får den som lånar mycket i förhållande till sin inkomst lägga ut mer pengar varje månad.

Som ryktats blev det idag ja till skärpt amorteringskrav. Det har funnits vissa frågetecken efter att bostadsministern uttalade sig som tveksam till förslaget häromdagen, men beslutet var ändå ganska väntat.

Regeringen anser det vara befogat att ge Finansinspektionen möjlighet att införa beslutet eftersom de håller med om deras bedömning att det skulle göra hushållen mer motståndskraftiga.

– Vi har analyserat tillståndet i svensk ekonomi och förslaget. Vi ser stora värden i att långsiktigt bygga upp en buffert för svensk ekonomi. Långsiktigt bygger vi upp en större stabilitet i hushållen, vilket också är till gagn för svensk ekonomi, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Beslutet idag innebär att det blir ett skärpt amorteringskrav från och med 1 mars 2018. De som påverkas är nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst. Dessa hushåll måste, utöver redan gällande amorteringskrav, amortera ytterligare en procent. 

– Vi behöver minska riskerna för en allvarlig ekonomisk kris i Sverige. Sammantaget är hushållens skulder nu uppe på omkring 3 000 miljarder kronor, säger Per Bolund.

Enligt deras analys blir effekterna av det skärpta amorteringskravet att bostadspriserna kan komma att sjunka med 1,5 procent. Men eventuella kortsiktiga effekter utgör ingen fara för svensk ekonomi eftersom den går starkt just nu menar regeringen.

Johan Engström, vd för Fastighetsbyrån, är dock inte lika positiv.

– Vi förstår behovet av de skärpta amorteringskraven men tajmingen är olycklig och det är en åtgärd som bara tar hänsyn till belåning. Tyvärr bidrar de nya reglerna även till att det blir svårare att komma in på marknaden och även ökade inlåsningseffekter. Bostadskonsumenterna skulle behöva långsiktiga spelregler som tar hänsyn till helheten. För att få det skulle politikerna behöva se över alla regleringar som idag spretar åt olika håll och komma fram till en långsiktig, blocköverskridande uppgörelse. Tyvärr verkar det inte vara aktuellt i dagsläget.

Per Bolund slår fast att hela regeringen ställer sig bakom beslutet. Oppositionen stödjer det däremot inte.