"Regeringen gör en anka av en fjäder"

Villaägarnas Riksförbund är kritiska till regeringens förslag för ökat byggande.

Regeringens förslag kommer inte åt den verkliga problematiken, i alla fall inte om vi vågar tro på den kritik som Villaägarnas Riksförbund riktar mot det förslag som regeringen presenterat idag. Förslaget innehåller de delar som diskuterats häftigt under förra året, nämligen nationella byggnormer och minskad byråkrati. I korthet handlar det bland annat om fler avvikelser från detaljplan och möjlighet att fatta beslut i byggnadsnämnden.

Men enligt Villaägarnas Riksförbund är förändringarna långt ifrån tillräckliga. Deras statistik visar att 45 procent redan använder ett förenklat planförfarande, och att bristen på lediga tomter är ett långt större problem eftersom det driver upp tomtpriserna och hämmar byggandet.

Regeringen gör en anka av en fjäder. Minskad byråkrati är bra, men biter inte på det grundläggande problemet, nämligen att det kommunala planmonopolet stryper byggandet. Staten måste ställa kvantitativa krav på kommunerna att både detaljplanelägga nya områden och höja omsättningen på mark i regioner där bostadsbristen är stor, säger Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef på Villaägarna