Byggahus.se

"Regeringen gör en anka av en fjäder"

 1. Redaktionen
  På konsumentens sida Nivå 9
  • Svara
 2. E
  Anonym
  Skrivet av: Jonas

  Bra talat av Villaägarna! Kommunernas senfärdighet när det gäller att detaljplanera nya områden driver upp priserna rejält. Det kan vi t.ex. se tydligt i Jönköping.
   
  • Svara
 3. E
  Anonym
  Skrivet av: Robin

  Inte bara planprocesserna är sega. Kommunernas byråkrati vid byggande utanför planlagda områden upplevs som onödigt krångliga och dyra. Att bygga utanför planlagt område (ofta på egen eller billigt förvärvad mark) måste kunna klaras på ett smidigare och framförallt billigare sätt än idag. Bygglovskostnader och andra administrativa avgifter uppgår ofta till över 50000 kr trots att grannarna kan bestå helt av släktingar och att det är över 500 m till närmaste bostad...

  Hur svårt kan det vara???
   
  • Svara
 4. E
  Anonym
  Skrivet av: Gäst

  Kommunerna skiter väl i oss. Största intresset dom har är att se till att få in så mycket pengar som möjligt på olika påhittade arvoden/kontroller/avgifter för att föda sin egen svällande byråkrati
   
  • Svara