Ekonomi

Prisutvecklingen på hus varierar stort i landet

Vi hade svagt stigande småhuspriser på riksnivå under tredje kvartalet 2011 jämfört med andra kvartalet. Men variationerna i landet är stora.

I den senaste småhusbarometern redovisar SCB stigande priser i 9 av 21 län. I 8 län var priserna oförändrade.

Största prisuppgången var i Gotlands län med hela + 6 procent. Blekinge är länet med största prisnedgången med – 4 procent.

Medelpriset för ett småhus i Sverige var 2 049 000 kr under det tredje kvartalet 2011.

Nedanstående tabell visar fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden (juli - september 2011) jämfört med föregående period (april - juni 2011) samt föregående år (juli - september 2010):

  Antal köp senaste period Medel-pris senaste period (tkr) K/T-tal senaste period K/T-tal före-gående period K/T-tal före-gående år För-ändring i % från före-gående period För-ändring i % från före-gående år
Län
             
Stockholm
2 238 3 880 1,55 1,55 1,52 0 +2
Uppsala
528 2 234 1,64 1,61 1,60 +1 +3
Södermanland
493 1 749 1,50 1,50 1,53 0 – 2
Östergötland
571 1 745 1,55 1,58 1,57 – 2 – 2
Jönköping
518 1 374 1,59 1,58 1,61 0 – 2
Kronoberg
296 1 342 1,55 1,55 1,59 0 – 2
Kalmar
476 1 210 1,71 1,68 1,73 +2 – 1
Gotland
127 1 793 1,71 1,61 1,69 +6 +1
Blekinge
252 1 302 1,55 1,62 1,60 – 4 – 3
Skåne
1 734 2 210 1,55 1,54 1,57 0 – 1
Halland
546 2 431 1,61 1,59 1,59 +2 +2
Västra Götaland
2 252 2 180 1,60 1,60 1,58 0 +1
Värmland
597 1 181 1,57 1,56 1,60 +1 – 2
Örebro
432 1 310 1,56 1,54 1,57 +1 – 1
Västmanland
422 1 578 1,48 1,51 1,46 – 2 +1
Dalarna
495 1 204 1,77 1,73 1,74 +2 +2
Gävleborg
528 1 203 1,66 1,61 1,62 +3 +2
Västernorrland
405 949 1,66 1,67 1,67 – 1 – 1
Jämtland
214 1 110 1,75 1,75 1,67 0 +5
Västerbotten
491 1 258 1,70 1,70 1,68 0 +2
Norrbotten
527 1 019 1,79 1,74 1,66 +3 +8
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
2 238 3 880 1,55 1,55 1,52 0 +2
Stor-Göteborg
1 215 3 076 1,58 1,59 1,56 – 1 +1
Stor-Malmö
777 2 805 1,49 1,50 1,50 – 1 – 1
Hela landet
14 142 2 049 1,60 1,59 1,59 +1 +1