Juridik

Par stämde länsstyrelsen för indraget bygglov

Det par som stämt länsstyrelsen på 130 000 kronor får avslag på skadeståndet. Historien bottnar i ett bygglov som drogs tillbaka. Byggnadsnämnden på Gotland gav ett par från Nacka bygglov för ett hus vid Nors på Fårö, ett hus som skulle hamna inom strandskyddat område.

Senare upphävde dock länsstyrelsen bygglovet och menade att huset saknade dispens från strandskyddet, de anmälde även paret för brott mot strandskyddet. Paret stämde då i sin tur länsstyrelsen. De menar, enligt en artikel på Sr.se, att de gjort allt rätt och följt alla anvisningar de fått och att länsstyrelsens beslut kostat dem pengar och fått dem att oroa sig och må dåligt. Summan de begärde som kompensation för detta var 130 000 kronor. Men nu är det alltså klart att de får avslag på skadeståndet. De behöver dock inte riva huset.

Sr.se har intervjuat stadsarkitekt Lars Grönberg som menar att länsstyrelsen agerat fel i det här fallet och byggnadsnämnden rätt. Det fanns sedan långt tillbaka en avstyckningsplan som ska tillämpas som detaljplan, och då gäller inte strandskyddet i det här fallet. Länsstyrelsens ledningsgrupp håller dock inte med.