Juridik

Överklagade i flera instanser men fick inte bygglov ändrat

Sjöboden på bilden har inget med artikeln att göra.

Sjöboden på bilden har inget med artikeln att göra.

En byggherre ville få använda sin nybyggda sjöbod som fritidshus men fick nej i alla instanser.

Eftersom bygglovet tydligt förklarar att ändamålet med byggnaden är en sjöbod som inte får inredas avslår mark- och miljööverdomstolen en överklagan från en husägare i Tanum, Västra Götaland, som ville ändra användningen till fritidshus. Därmed måste delar så som bland annat kök, avlopp och vatten rivas ut från den nybyggda boden.

Mannen ska först ha överklagat hos kommunen, men fått avslag. Länsrätten gav sedan mannen rätt att behålla väggarna isolerade, men gick på kommunens linje i övrigt. Mark- och miljödomstolen höll med länsstyrelsen i deras beslut, och när mannen slutligen överklagade till högsta instans avslog de överklagan med motiveringen att nämnden haft fog för sitt föreläggande.

Kommunen ska ha upptäckt att boden byggts om efter en besiktning då den var nybyggd. Den hade bland annat utrustats med skjutdörrar av glas och en dusch.

Källa: Dagens Juridik