Ekonomi

Nyproduktionerna ökar i antal

Beviljade bygglov. Källa: SCB och TMF

Beviljade bygglov. Källa: SCB och TMF

Hittills i år har vi byggt betydligt fler hus än förra året, och många bygglov har beviljats.

Antalet påbörjade småhus ökade med 21 procent under årets första halvår jämfört med samma period förra året. Totalt påbörjades 6 350 småhus. Men trots att det handlar om en ganska kraftig ökning jämfört med 2015 anser branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen att det borde vara ett större fokus på småhus generellt sett.

- Även om antalet småhus som byggs ökar så minskar de som andel av det totala bostadsbyggandet. Samtidigt vill en majoritet av svenskarna bo i villa eller radhus. Men det finns flera sätt att bygga tätt och mycket och samtidigt erbjuda det människor efterfrågar. Här kan trädgårdsstäder med blandad bebyggelse vara en del av lösningen, säger David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Rapporten från TMF innehåller även bygglovsstatistik från Byggfakta. Enligt deras siffror beviljades 6 149 bygglov under första halvåret i år. Majoriteten, 86 procent, av dessa var monteringsfärdiga hus medan lösvirkes- och stenhus utgjorde 10 respektive 4 procent.