Byggahus.se

bygglov avslaget pga materialval - tips & trix

 1. G
  Medlem Nivå 3
  Hejsan forumet.

  I samband med ansökan om nybyggnation (rivning av gammalt hus och uppförande av nytt) har vår bygglovsansökan stött på patrull. Huset som är arkitektritat efter en gammal husmodell Ano 1700 tal, beviljas inte bygglov pga det material som kommer nyttjas (prefab betong med aluminiumbeklädda träfönster). Kommuen menar att husets originella utseende inte är kompatibelt med ett modernt materialval och att huset således måste bli byggt i timmer med träfönster för att bygglov ska beviljas. allt enl 8 kap 1 paragraf PBL.
  Rent konkret - huset får endast byggas om samma materialval nyttjas som husets orginalkonstruktion hade.

  Min fråga till er - vad kan jag styrka mitt val av byggmaterial (betong / aluminium) med. (någon materialhållbahetsparagraf kanske, vem vet).

  Offerterat pris för samma byggnad uppför i timmer/trä blir tredubbla mot betong, ingen byggfirma i trakten vill ta på sig att bygga i timmer. - därav står jag fast i att inte byta materialval.

  tackar på förhand för alla tips och även länkar till hus som uppförts i klassisk stil med moderna materialval.
   
  • Laddar…
 2. Jonatan79
  Medlem · Nivå 16
  Hej Gustaf! Har ni några speciella bestämmelser i detaljplan eller områdesplan som gör att ni måste bevara samma stil om tidigare? Har grannar runt omkring samma gamla stil?
   
 3. G
  Medlem Nivå 3
  hej Jonatan. Tack för svar.

  Nej. Huset ligger på fastighet utanför detaljplanerat område samt utan områdesbestämmelser. närmaste granne 3 km och inga motsägelser har kommit in i samband med kommunens förfrågande.
  besvarar gärna fler frågor.
   
  • Laddar…
 4. Jonatan79
  Medlem · Nivå 16
  Låter mycket mystiskt! Vad exakt har kommunen svarat?
   
 5. G
  Medlem Nivå 3
  jo det är ett intressant fall.

  utlåtandet är på 8 sidor men avslutande resonemang lyder iaf
  "Byggnaden kommer enligt bedömning att ge ett främmande intryck i lanskapet med hänsyn till valet av fasad och fönstermaterial. husets materialval kommer dessutom att föråldras på ett annorlunda sätt än intilliggande hus med träfasader. Betongelement saknar både historisk anknytning till till miljön och anses inte vara ett passande inslag i området"

  som kan läsas mellan raderna är det lite 50/50 om det är material till grundkonstruktion som är problemet eller fasadmaterial till närmiljö som är problemet (kanske två sidor av samma mynt).

  kan tilläggas att tänkt placering är i östra götaland ca 15 minuter från närmsta by. en del mindre omkringliggande hus i röd träfasad finns på fastigheten.
   
 6. Jonatan79
  Medlem · Nivå 16
  Tungt svar med 8 sidor, jag har ingen erfarenhet hur man kontrar kommunen i detta fall, men kanske någon annan här inne har det. Angående kostnader för timmer, räcker det inte med s.k "timmerpanel" som ser ut som timmer fast inte är gammalt grovt timmer? Kostnaden borde då bli likvärdig eller billigare än ett stenhus.
   
 7. G
  Medlem Nivå 3
  Ne är rädd för att detta kan bli utdraget. men tack för att du tog dig tid :).

  jo träpanel gick bra tills dess att husets grundkonstruktion skulle konstrueras - två våning med loft ovanpå. byggfirmorna har givetvis tagit i för säkerhets skull när de offererade för att bygga i trä men då prefab betong var relativt enkelt att sätta samman samt att ett fast pris kunde utformas så blev det märkligt nog 3 gånger så billigt. (främst då el,vatten och värme kan gjutas in från början.
   
  • Laddar…
 8. Jonatan79
  Medlem · Nivå 16
  Ett prefab trähus måste vara billigare än betong. Aldrig hört talas om annat.
   
 9. H
  Moderator · Nivå 25
  Hur homogen är stilen i orådet?

  Om vi antar att detta är det enda hus inom x kilometer som inte skulle vara rött trähus. Då kanske handläggaren eventuellt har en poäng. Men om du kan visa att det redan finns variation i området, så borde det vara mer fritt fram för andra material.

  Som en reservplan, kanske du kan söka bygglovet med en yttre träpanel inritad, och sedan se om du kan skippa träfasaden, tag det som ett byggfel vid slutanmälan.
   
 10. G
  Medlem Nivå 3
  Stämmer - rent krast var prefab trä billigare - men för att klara husets orginalutformning och estetik behövde väggarna bli så tjocka om de var byggda i regelsatt trä vilket gjorde att utseendet på de originellt sätt ganska pinniga huset blev klumpigt. därav skulle det behöva byggas i timmer för att kunna ha smalare och tunnare väggelement, men a som sagt, där försvann räkenskapskalylen. ett härke att bygga retro :)
   
 11. G
  Medlem Nivå 3
  Ja stilen i området är lite blandade - allt från det nuvarande 80 talshuset med eternitplattor till rödpanelskädda stugor. just detta område (närmsta 40ha) har gula trähus, röda trähus, vita tegel/eternithus 80 tal, stenfundamentsladugårdar och röda 70 talshus med liggande panel. borde ses som gott och blandat om det inte var så att det av kommunen anses vara ett historiskt intressant område pga gamla lanskapsmiljöer med gamal ekar exempelvis.

  gillar din reservplan - får skaffa mig ett nickname i området
   
 12. Jonatan79
  Medlem · Nivå 16
  Njaa, där håller jag inte med dig. Prefabhus med timmerpanel är ju standard och kommer väl godkännas av kommunen?
   
  • Laddar…
 13. M
  Medlem · Nivå 8
  Den reservplanen skulle jag inte våga chansa på. Det är för stor ändring för att godkännas i efterhand. Jag skulle inte tro att TS får slutbesked om inte träpaneler är på plats. Särskilt inte när det varit diskussioner kring utformningen redan i tidigt skede. Tyvärr.
   
  Redigerat 14 sep 11:38
 14. G
  Medlem Nivå 3
  absolut. Stämmer. men för att klara orginalkonstruktionens arkitektur (hus byggt 1710) så behövs partierna mellan fönstren göras så smala att endast massivt timmer kunna klara av belastningen från våningsplan ovan och tak. (går säkert att kringgå med en h-balk motsvarande men inget som preabtillverkaren var sugen på.
   
 15. G
  Medlem Nivå 3
  Hej Mettekson - beslutet är från byggnadsnämnden och det är under granskningar vår bygglovsansökan som de gett avslaget i samband med sammanträde.
   
  Redigerat 14 sep 11:28
  • Laddar…