Småhusbyggandet oförändrat - branschorganisation kritisk

Det byggs fler småhus än under krisen för några år sedan, men inte tillräckligt, menar TMF.

Många hinder för att det ska byggas fler hus.

Många hinder för att det ska byggas fler hus. Foto: Marlén Eskilsson.

Prognosen för antalet påbörjade småhus i år ligger kvar på 9 500 enligt branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen (TMF) - som bevakar frågan löpande. Siffrorna bygger på data från flera källor, bland annat antalet beviljade bygglov och orderingången hos hustillverkarna. 

Enligt TMF:s analys är 9 500 en låg siffra i förhållande till behovet av bostäder och hushållens önskan om att få bo i hus.

- Det låga småhusbyggandet orsakas alltjämt av brist på tomtmark, kreditrestriktioner samt ett oförutsägbart regelverk, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert hos TMF.

Man framhåller även att man anser regelverket för bygglov och överklaganden vara godtyckligt.

Prognosen för nästa år är ett småhusbyggande som landar på samma nivå som i år.