Ekonomi

Nu planar bostadspriserna ut

Ökningstakten på bopriserna har avtagit senaste tre månaderna.

Förra året präglades av en kraftig uppgång för bostadsrättspriserna, och en stadig men något planare kurva uppåt för huspriserna. Men de senaste tre månaderna har prisuppgången avtagit visar Svensk Mäklarstatistik, bostadsrättspriserna har minskat med tre procent och huspriserna med en procent.

Dock har de legat oförändrade sett till senaste månaden, och utbudet av objekt är ovanligt lågt. Detta gör att Svensk Fastighetsförmedlings vd inte spår några större förändringar för priserna framöver.

- Utbudet av både bostadsrätter och villor är fortfarande lågt och till och med lägre än vid samma tid förra året och året dessförinnan. På tillväxtorter kan bostadsrättspriserna fortsätta öka om det låga utbudet består och efterfrågan håller i sig, säger vd Bengt Johansson.

Sett till årsbasis har huspriserna ökat 4 procent på riksnivå. Mest har de stigit i Västmanland som visar på en 10-procentig ökning, medan Gotland toppar pristappslistan för där har priserna sjunkit med 9 procent. Gotland har dessutom tappat 6 procent senaste tre månaderna. Men störst minskning sett till senaste 3-månadersperioden hittar du i Jämtland där huspriserna rasade med hela 16 procent.