Ekonomi

Nu ökar gruppen som tror på stigande huspriser

Nu ökar gruppen som tror på stigande huspriser

Efter att ha minskat i tre månader ökar nu återigen gruppen som tror på stigande huspriser framöver.

Efter att ha sjunkit en längre tid vänder nu hushållens förväntningar på bostadspriserna upp igen enligt SEB:s Boprisindikator. Det innebär att de som tror på stigande priser framöver ökar, och att gruppen som tror på fallande priser minskar. 

- Efter tre raka månader av sjunkande Boprisindikator vänder förväntningarna nu åter uppåt. Två bidragande orsaker är sannolikt den minskade politiska osäkerheten i samband med att extravalet avblåstes och Riksbankens signaler om att reporäntan kommer att vara noll under lång tid framöver, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson.

Totalt ökade gruppen som tror på stigande priser från 66 till 69 procent, medan gruppen som tror på fallande priser minskade från 12 till 10 procent. Samtidigt svarar majoriteten att de tror att reporäntan kommer att ligga på 0,47 procent om ett år, vilket är 5 punkter lägre än för en månad sedan.

- Även om hushållens förväntningar ännu har en bit kvar ned till marknadens och Riksbankens egna prognoser, så rör de sig i den riktningen. Det är logiskt att förväntningar om lägre reporänta också leder till högre förväntningar på boprisutvecklingen, säger Jens Magnusson.