Ekonomi

Nekades lån på grund av sin "höga" ålder

Bankerna vill "skydda" den som är över 60 år.

Bankerna vill "skydda" den som är över 60 år. Foto: Marlén Eskilsson

Tar du inte bolån före du fyllt 60 år kan det bli svårt att få ett.

Ju närmare du kommer pensionen desto mindre intressant är du för lån hos bankerna. Håkan Turesson, som nyligen fyllt 60 år, nekades ett tillägg på 100 000 kronor till sitt bolån när han skulle bygga ut övervåningen på sitt hus. Motiveringen var att banken vill skydda låntagarna och se till att de hinner betala av sina lån och inte hamnar i en svår ekonomisk situation. Konsekvensen för Håkan blir att han inte får ta något lån eftersom han fyllt 60 år.

– Det måste sättas en gräns någonstans och de har det blivit vid 60, säger Karin Hellgren, informationschef på SBAB, till Expressen.

SBAB är den bank som är först ut med att sätta den här typen av åldergräns. De har valt att utgå ifrån en schablonmässig hantering vilket innebär att 60 år i deras kalkyler automatiskt utgör reducerad inkomst med 30 procent. Även Handelsbanken utgår mycket från ålder och har plockat bort sitt seniorlån. Nordea uppger att de inte har någon definierad åldersgräns, och SEB säger att de gör en bedömning tillsammans med bolånetagaren hur dess disponibla inkomst kommer att se ut under pensionen.

Anledningen till att den här typen av diskussioner och regler tillkommit är för att bankerna fått nya lånedirektiv att förhålla sig till. Det framgår inte exakt hur de ska tillämpas, men innebär i korthet att de måste ta större hänsyn till framtida inkomst vid låneansökan. Därav kan det bli svårare att få lån efter att du fyllt 60 år.