Juridik

Naturvårdsverket vill ändra reglerna för strandnära lägen

Hus byggda nära vattnet.

Hus byggda nära vattnet. Foto: Medlemmen Garton

Nya regler ska underlätta bostadsbyggen i strandnära läge utan att påverka natur och friluftsliv.

Naturvårdsverket har lämnat förslag på hur reglerna för bostadsbyggen i strandnära läge kan förändras för att förbättra landsbygdsutvecklingen. Man vill ge större möjlighet till byggande men samtidigt upprätthålla syftet med strandskyddet.

Att upprätthålla landsbygdsutveckling anges enligt förslaget som ett så kallat särskilt skäl för att ge dispens från strandskyddsreglerna i LIS-områden, alltså områden som pekas ut av kommunen som lämpliga för landsbygdsutveckling och därmed får lättnader i strandskyddet. Idag kan man inte använda detta skälet för att få dispens, men om förslaget går igenom blir det ändring på det.

Det handlar också om ändrade formuleringar. Idag kan LIS-områden endast användas i begränsad omfattning. Men enligt förslaget ska dessa istället avgränsas utifrån syftet med strandskyddet.

– Det leder till att områdena kan bli större men ändå vara anpassade till de värden som finns på platsen, skriver Naturvårdsverket.

Regeringen välkomnar förslagen.

Jag hoppas att det här leder till att systemet med LIS kan fungera bättre och bidra till en positiv utveckling på landsbygden, säger bostadsminister Peter Eriksson.