Juridik

Missa inte att förnya gamla servitut!

Lantmäteriet rensar i fastighetsregistret.

Lantmäteriet rensar i fastighetsregistret. Foto: Elina Blom Westergren

Servitut beviljade före 1968 kommer att plockas bort ur fastighetsregistret om de inte förnyas.

Lantmäteriet har beslutat sig för att rensa bort en halv miljon servitut ur fastighetsregistret. Servituten klassas som inaktuella eftersom de beviljats före 1968, och de som fortfarande använder sig av dessa servitut måste därför förnya dem för att de ska fortsätta att gälla även framöver.

Insatsen från Lantmäteriet uppges ha flera bakomliggande orsaker.

- Det finns många oriktiga, missvisande och inaktuella inskrivningar av servitut och nyttjanderätter i dag. Det kan leda till att onödiga problem uppstår, till exempel när en fastighet ska säljas. Ett uppdaterat fastighetsregister spar både tid och pengar för alla parter. Satsningen kan dessutom komma att minska kostnaderna för lantmäteriförrättningar, säger Lennart Sundström, verksamhetsutvecklare hos Lantmäteriet.

Arbetet med utrensningen är tänkt att pågå till och med 2018, och gäller alltså servitut beviljade före 1 juli 1968. Officialservitut berörs dock inte, och någon förnyelse av inskrivningar krävs heller inte när det gäller rättigheter som tomträtt, vattenkraft och vattenreglering.

Trots detta räknar Lantmäteriet med att kunna rensa ut en halv miljon servitut. De som har äldre servitut som fortfarande nyttjas måste därför förnya dessa hos Lantmäteriet för att de, vid exempelvis ägarbyte på fastigheten, fortfarande ska gälla.

- Det är bra att registret uppdateras. Samtidigt finns det en risk att man som rättighetshavare riskerar en rättsförlust om säljaren glömmer att upplysa om belastningen och den nye ägaren är i god tro. Därför är det viktigt att kolla upp detta, säger Lena Södersten, förbundsjurist hos Villaägarnas Riksförbund.