Juridik

Mäklares varning upphävs av kammarrätten

Kammarrätten i Stockholm.

Kammarrätten i Stockholm. Foto: Google Maps.

Den mäklare som fått en varning efter en värdering har inte gjort något fel enligt kammarrätten.

Både förvaltningsrätten och Fastighetsmäklarinspektionen får se sina beslut upphävda när kammarrätten dömer till en mäklares fördel. Mäklaren hade tidigare fått en varning efter en bostadsvärdering. 

- I värderingsintyget lämnade AA, utöver värderingen av fastigheten, följande uppgift; ”Ev. går fastigheten att stycka till 3-4 tomter och inbringar då ca 1,5 MSEK/tomt.” Dödsbodelägarna har därefter hamnat i tvist avseende om uppgiften ska ligga till grund för värderingen av fastigheten vid bodelningen, skriver kammarrätten.

Fastighetsmäklarinspektionen ansåg att värderingen bröt mot god fastighetsmäklarsed och utdelade därför en varning.

- AA har genom sin upplysning i sitt värdeutlåtande om att fastigheten eventuellt går att stycka av lämnat en upplysning som han inte haft några egentliga belägg för. Detta motiverar kritik i form av en varning. AA har fått ett expertuppdrag där han förväntas utföra sitt uppdrag på ett sätt som gör att hans hantering av uppdraget inte medför onödiga tvister, skriver Fastighetsmäklarinspektionen.

Men kammarrätten anser inte att mäklaren brutit mot god fastighetsmäklarsed. Eftersom upplysningen om avstyckningen lämnats under rubriken ”Övriga upplysningar som kan påverka värdet”, och man inte vetat om en avstyckning ens är möjlig, anser kammarrätten att värderingen är riktig. De skriver att mäklaren genom utformningen av värderingsintyget inte gått utöver sitt uppdrag. 

- Att formuleringen i intyget har lett till en tvist mellan dödsbodelägarna medför ingen annan bedömning. Överklagandet ska därmed bifallas och varningen upphävas, skriver kammarrätten.