Lägenhet fick ett halvt extra rum i objektbeskrivningen

Marknadsförde 2:a som 2,5:a, domstolen slår fast att det är ett allvarligt fel som bör ge mäklaren en varning.

Ett ärende rörande en mäklare och en lägenhetsförsäljning har gått igenom flera instanser men nu fått sitt slut. Högsta förvaltningsdomstolen har bestämt att inte bevilja prövningstillstånd vilket innebär att kammarrättens dom står fast: Mäklaren har brustit i sin roll när denna har marknadsfört en tvåa som en 2,5:a och inte samtidigt varit tydlig med att den är registrerad som en tvåa.

Mäklarens försvar var att den stora hallen i princip var att betrakta som ett användbart rum.

- NN har angett att anledningen var att signalera att bostadsrätten kanske kan byggas om till 3 rum och kök. Den uppgiften blir dock motstridig till omständigheten att den alternativa planlösningen som har tagits med i objektsbeskrivningen visar bostadsrätten med en planlösning med 1 rum och kök, skriver Fastighetsmäklarinspektionen.

De slår vidare fast att det strider mot god fastighetsmäklarsed och ger därför mäklaren en varning. Denna varning blev efter överklagan till förvaltningsrätten en erinran, och slutligen en varning igen i kammarrätten.

- Kammarrätten konstaterade att mäklaren varit väl medveten om att uppgifterna i registerutdraget och objektsbeskrivningen skiljer sig åt och har ändå valt att inte redovisa detta. Det har alltså inte rört sig om något förbiseende från hans sida och uppgiften om antal rum är en uppgift av central karaktär, skriver Fastighetsmäklarinspektionen och pekar på att just storleken på en bostad och antalet rum är avgörande för slutpriset.

Att Högsta förvaltningsdomstolen väljer att inte ta upp ärendet innebär att beslutet blir en klargörande praxis för Fastighetsmäklarinspektionen framgent.