Juridik

Mäklares varning ska prövas i kammarrätten

Mäklare måste följa god fastighetsmäklarsed när de värderar bostäder.

Mäklare måste följa god fastighetsmäklarsed när de värderar bostäder. Foto: Elina Blom

Att lämna en värdering på vad ett dödsbo skulle vara värt i avstyckad form har gett den här mäklaren bekymmer.

En mäklare har hamnat i rätten efter att denna värderat ett dödsbo och i samband med detta även angivit ett värde för vad dödsboet skulle vara värt i styckad form.

"Ev. går fastigheten att stycka till 3-4 tomter och inbringar då ca. 1,5 MSEK/tomt", skriver mäklaren i ett tillägg till värderingen.

Detta, menar Fastighetsmäklarinspektionen, strider mot god fastighetsmäklarsed. De anser att han gått utanför sitt uppdrag och har därför tilldelat mäklaren en varning.

När förvaltningsrätten granskade ärendet höll de med Fastighetsmäklarinspektionen. De ansåg att eftersom mäklaren inte kontrollerat med kommunen om det var möjligt att stycka av fastigheten så lämnade han ett ogrundat antagande om värdet på fastigheten. Detta ledde i sin tur till en tvist mellan dödsbodelägarna. Därmed hade han inte följt god fastighetsmäklarsed.

"Domstolen fann att han inte hade utfört sitt värderingsuppdrag omsorgsfullt och inte varit opartisk i förhållande till alla intressenter som berördes av hans värdering."

Mäklaren överklagade detta till kammarrätten som valde att inte pröva ärendet. Men nu upphäver Högsta förvaltningsdomstolen beslutet och meddelar att kammarrätten visst ska pröva ärendet.

Källa: Högsta förvaltningsdomstolen