Ekonomi

Lantmäteriet analyserar prisutvecklingen för hus

Hus i Kivik.

Hus i Kivik. Foto: Marlén Eskilsson

Husförsäljningarna minskade medan priserna ökade i nästan alla län.

När Lantmäteriet sammanfattar fjärde kvartalet 2014 konstaterar de att prisutvecklingen varit stark jämfört med samma period 2013. Myndighetens data visar att priserna endast föll i ett län, Blekinge. Toppar listan gör Gotland, Uppsala och Västmanland med 14, 12 respektive 11 procent.

I stort sett hela landet har haft en stark prisutveckling på småhus. Bland Sveriges 21 län är det bara i Blekinge som priserna fallit och då endast med en procent jämfört med fjärde kvartalet 2013, säger Henrik Roos, fastighetsanalytiker på Lantmäteriet.

Han förklarar att utifrån deras data kan de se att den största prisutvecklingen under de senaste 10 åren var mellan åren 2004-2008. Priserna planade sedan ut under finanskrisen, återhämtade sig för att sedan plana ut igen runt 2010. Men de senaste två åren kan de se att prisutvecklingen tagit fart.

Lantmäteriets lagfartsregistreringar visar också att antalet sålda småhus minskade med 8 procent mellan fjärde kvartalet 2013-2014.

Prisutveckling per län för fjärde kvartalet 2013-2014:

Gotlands län +14 %
Uppsala län +12 %
Västmanlands län +11 %
Stockholms län +10 %
Västerbottens län +10 %
Södermanlands län +9 %
Värmlands län +9 %
Östergötlands län +8 %
Kronobergs län +8 %
Dalarnas län +8 %
Norrbottens län +8 %
Västra Götalands län +7 %
Kalmar län +6 %
Örebro län +6 %
Gävleborgs län +5 %
Skåne län +4 %
Hallands län +4 %
Jönköpings län +3 %
Västernorrlands län +2 %
Jämtlands län +/-0 %
Blekinge län -1 %