Ekonomi

Kritiken mot amorteringskravet - november 2014

Amorteringskravet kan hota den svenska kronan enligt Handelsbanken.

Handelsbanken är kritiska mot det nyligen beslutade amorteringskravet, och menar på att det kan leda till minskad köplust hos hushållen vilket i sin tur kan försvaga den svenska kronan. 

- Medan Finansinspektionen ser den nya åtgärden som välbalanserad, så tror vi att de dynamiska riskerna är undervärderade, vilka indikerar en ökad nedsiderisk för hushållens efterfrågan under 2015, skriver Handelsbanken.

Även Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid Kungliga tekniska högskolan, ställer sig kritisk mot kravet. Enligt honom är det ett förhastat och överdrivet beslut då de allra flesta hushållen har bra koll på sin ekonomi. Han säger även att ett amorteringskrav minskar rörligheten på bostadsmarknaden vilket i sig är ett problem eftersom det är det låga utbudet som pressar upp priserna.

Hans Lind önskar istället åtgärder som ger ett ökat bostadsbyggande. Det skulle, enligt hans analys, sänka huspriserna och därmed minska den alltjämt växande skuldsättningen hos hushållen.