Juridik

Köpekontrakt trumfar köpebrev

Var går tomtgränsen? Det avgör köpekontraktet.

Var går tomtgränsen? Det avgör köpekontraktet.

Hussäljaren får rätt mot köparen i en tvist om vad som väger tyngst av köpekontrakt och köpebrev.

Om köpebrev och köpekontrakt innehåller motstridiga uppgifter är det som standard köpekontraktets uppgifter som gäller, detta skriver Högsta domstolen efter att de avgjort en husförsäljningstvist mellan två parter.

Tvisten handlade om en försäljning av ett hus och tillhörande tomt, där säljaren i köpekontraktet skrivit att en viss del av tomten - en så kallad utäga - inte skulle ingå i försäljningen, men där köpebrevet sedan gjorde gällande att försäljningen var för hela fastigheten utan undantag. Köparen ville då ha hela tomten så som stod i köpebrevet, medan säljaren menade på att detta inte var vad som avtalats från början.

Så här resonerar Högsta domstolen när de gav sitt utslag:

- Köpekontraktet är den grundläggande köpehandlingen. Det är genom kontraktet som parterna blir bundna av avtalet, om det uppfyller de formkrav som lagen ställer. Eftersom det inte hade kommit fram några omständigheter som visade att parterna ändå var överens om att utägan skulle ingå, hade säljaren bättre rätt till utägan.

Vad är köpebrev och köpekontrakt?

Köpekontraktet är det dokument som stiftar avtalet och villkoren för fastighetsköpet, ett kontrakt mellan köpare och säljare. Detta är en obligatorisk handling. Köpebrevet är sedan det dokument som upprättas då affären är klar, som ett slags kvitto på att köparen betalat och vad denne har betalat för.