Avtalsmallar, Ekonomi

Köpekontrakt fastighet - avtalsmall

Här kan du ladda ner vår avtalsmall för köpekontrakt gratis.

I köpekontraktet, dvs avtal om överlåtelse av fast egendom, regleras samtliga villkor för försäljningen av en fastighet. Köpekontraktet måste upprättas i en viss form för att vara giltigt.

Vår avtalsmall för ett köpekontrakt för en tomt, ett hus eller en bostadsrätt, innehåller dessa obligatoriska moment som är:

  1. Säljarens och köparens underskrifter
  2. Köpeobjektet (fastighetsbeteckning)
  3. Köpeskillingen
  4. Överlåtelseförklaring

Dessutom har vi tagit med en rad andra saker som man brukar vilja reglera vid fastighetsköp. Välj de punkter som passar in på din situation. Är du det minsta osäker, anlita en jurist för att anpassa avtalet efter din situation.

Byggahus.se tar inget ansvar för hur avtalsmallen används.

Köpekontrakt - ladda ner

Klicka på länken för att öppna upp köpekontraktet i Google Drive. Klicka därefter på Arkiv > Ladda ned som och välj Microsoft Word (.docx) eller OpenDocument-format (.odt) beroende på om du har Word eller Open Office/Libre Office på din enhet.

Vårt köpekontrakt innehåller fiktiva exempeldata. Ladda ner köpekontrakten på din dator och ändra det efter ditt eget behov.

Läs mer

Sälja huset utan mäklare
Fler avtalsmallar hittar du här

Hur ser ditt köpekontrakt ut? Kommentera eller ladda gärna upp ditt köpekontrakt i kommentarerna nedan. Glöm inte ta bort (eller stryka över) personliga uppgifter som du inte vill ska synas. Du kan också lämna önskemål om förbättringar vi kan göra i vår gratis avtalsmall.