Ekonomi

Konkurrensverket: "Byt bank"

Få bankkunder byter bank.

Få bankkunder byter bank. Foto: Byggahus.se.

Konkurrensverket uppmanar bankkunder att se över sina bolån och byta bank.

Bruttomarginalen på bolån har ökat från 0,51 procent till 1,73 procent på sex år. De höga marginalerna får nu Stefan Åkerblom, sakkunnig ekonom hos Konkurrensverket, att gå ut med en uppmaning till kunderna om att byta bank. Myndigheten anser att de klättrande marginalerna tyder på att konkurrensen inom sektorn fungerar dåligt, även om ökat kapitalkrav och minusränta såklart också spelar in.

– Vi har en väldigt speciell räntemiljö som påverkar. Men en effekt av god konkurrens är prispress, och det ser vi inte så mycket av på bolånemarknaden, säger Stefan Åkerblom till SVD Näringsliv.

Lösningen är att fler byter bank och att marknaden på så vis blir mer konkurrensutsatt. 

Samtidigt är kundernas förtroende för banksektorn lågt, i fjolårets mätning fick de det sämsta betyget på 20 år. Trots detta var det bara 7 procent av de tillfrågade som var beredda att byta bank. Detta påverkar, enligt Stefan Åkerblom, marknadskrafterna.

– Om du vet att du har hyfsat stabil kundbas oavsett hur du agerar som företag så blir det så klart lättare att diktera prisvillkoren.

Han säger också att det i höst kan bli aktuellt för myndigheten att göra en djupare analys av konkurrensen inom banksektorn.