Ekonomi

Konkurrensverket avråder från redovisad snittränta på bolån

Förslaget om krav på redovisad snittränta får kritik från oväntat håll.

Finansinspektionen vill att bankerna ska redovisa sin genomsnittliga bolåneränta efter kundrabatt, men Konkurrensverket är kritiska. Myndigheten anser att detta kan leda till en samordnad prisbild mellan bankerna vilket skulle missgynna kunderna eftersom det hämmar konkurrensen.

- Det är en så pass koncentrerad marknad. Ökad transparens är främst något man rekommenderar på fragmenterade marknader där det är tidskrävande för konsumenterna att jämföra priser, säger Konkurrensverkets ekonom Stefan Åkerblom till Dagens Industri.

Myndigheten säger att ambitionen är bra, men att det negativa överväger i detta fallet eftersom det är så få stora aktörer på bomarknaden. Genomlysning är generellt sett positivt för konsumenter men när det är så få aktörer medföljer vissa risker, och enligt Stefan Åkerblom ser de redan idag kartelliknande signaler hos storbankerna.

Finansinspektionens förslag är just nu ute på remiss, och om det går igenom så är det med start 1 mars nästa år som bankerna skulle börja redovisa snitträntan månadsvis.