Juridik

Kommun upprättar bygglovshandlingar på ägarens bekostnad

En meningsskiljaktighet mellan en husägare utan bygglov och kommunen har lett till att kommunen själva upprättar bygglovshandlingar.

En husägare i Laholm har byggt till för mycket utan att ansöka om bygglov, och trots påtryckningar från kommunen vägrat söka bygglov i efterhand. Kommunen har därför tagit det ovanliga beslutet att upprätta handlingarna själva på ägarens bekostnad.

– Ett bygge som vi säger att han kan få bygglov på i efterhand kan vi inte hantera som ett svartbygge. Men eftersom han själv vägrar att söka bygglov har vi tagit det här beslutet, säger byggnadsnämndens ordförande Ove Bengtsson, till Hallandsposten.

Husbygget ligger utanför samlad bebyggelse vilket innebär att husägaren har rätt att bygga till 50 procent av husets totala yta, som mest 50 kvadratmeter, utan att ansöka om bygglov. Men eftersom tillbyggnaden består av både garage och bostadsdel, och dessa uppgår till 62 kvadratmeter, har reglerna överskridits. 

– Hade han byggt i etapper, och till exempel väntat med garaget, hade allt varit okej, säger Ove Bengtsson.